نتايج آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور

با عنايت به برگزاري اولين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ 1394/3/1، بدين‌وسيله نتايج اوليه آن دسته از شغل‌محل‌هايي كه نتايج آن نهايي و مورد تاييد قرار گرفته است، (شامل سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان سنجش آموزش كشور، مركز اورژانس تهران، سازمان ملي بهره‌وري ايران) براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي‌گردد.
بديهي‌است ساير رشته شغل – محل‌هايي كه بدليل نقص مدارك و يا عدم درج اطلاعات درست در هنگام ثبت‌نام و همچنين رشته شغل- محل‌هايي كه فرايند مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد

پنجشنبه 30 فروردین 1403 , 02:43:02
لطفاً منتظر بمانید...